CHEQUE REGALO

30 DÍAS GRATUITOS* de clases en los centros de Córporal

ACTIVA TU CHEQUE

    OBSEQUIO PARA:

    *Campos obligatorios
    DE PARTE DE:

    *Campos obligatorios

    * CONDICIONS: Aquest xec és nominatiu i exclusiu per a les classes de Fisiokinetic i Ioga, quedant expressament prohibida la seva cessió a un tercer i no és bescanviable ni reemborsable. El titular tindrà dret a la utilització de les instal·lacions i activitats de Corporal durant 30 dies consecutius amb la data límit de 15 de març. ja que passada aquesta data, perdrà la seva validesa i vigència.