Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Postural Tó

Partint de la tècnica de fisioteràpia activa “Postural Base”, i una vegada optimitzada la musculatura profunda i assimilats els patrons de moviment, s’estableixen exercicis orientats al treball de la musculatura dinàmica amb la finalitat d’adquirir força i resistència muscular. És un treball organitzat per grups musculars (braços, cames, glutis i abdominals), és una tècnica exigent que requereix l’aprovació prèvia del terapeuta.

Es treballa la funció postural i la funció dinàmica, (resposta motriu- estabilització i desplaçament) enfortint la musculatura més necessària per a enfrontar-se eficaçment a activitats esportives d’alt rendiment.

El treball muscular és divers i complet, utilitzant petits pesos i cintes per a potenciar-lo, i abastant les diferents possibilitats de contracció muscular: concèntric, excèntric i isomètric, sempre atès el nostre enfocament i principis metodològics i des de criteris fisioteràpia activa.

Els intervals i intensitats dels exercicis permeten pujar i baixar la freqüència cardíaca, la qual cosa significa que s’obtenen resultats ràpids,  assegurant que el metabolisme segueix activat hores després del tractament.

ET CONVIDEM BENEFICIS CLASSES

Partint de la tècnica de fisioteràpia activa “Postural Base”, i una vegada optimitzada la musculatura profunda i assimilats els patrons de moviment, s’estableixen exercicis orientats al treball de la musculatura dinàmica amb la finalitat d’adquirir força i resistència muscular. És un treball organitzat per grups musculars (braços, cames, glutis i abdominals), és una tècnica exigent que requereix l’aprovació prèvia del terapeuta.

Es treballa la funció postural i la funció dinàmica, (resposta motriu- estabilització i desplaçament) enfortint la musculatura més necessària per a enfrontar-se eficaçment a activitats esportives d’alt rendiment.

El treball muscular és divers i complet, utilitzant petits pesos i cintes per a potenciar-lo, i abastant les diferents possibilitats de contracció muscular: concèntric, excèntric i isomètric, sempre atès el nostre enfocament i principis metodològics i des de criteris fisioteràpia activa.

Els intervals i intensitats dels exercicis permeten pujar i baixar la freqüència cardíaca, la qual cosa significa que s’obtenen resultats ràpids,  assegurant que el metabolisme segueix activat hores després del tractament.

ET CONVIDEM BENEFICIS CLASSES