Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Es duua terme un important treball de sincronització muscular i es reforça la percepció de l’esquema corporal en tota la seva amplitud proporcionant al cos força i flexibilitat. Amb la seva pràctica, el cos adquireix força i flexibilitat potenciant la capacitat expressiva del ballarí. El més important és sentir els moviments.

Els professor, tots ballarins professionals que transmeten la seva passió per la dansa, ensenyen a l’alumne a utilitzar el cos com a instrument de comunicació, a comprendre’l millor tot estimulant el seu potencial artístic.

Totes les nostres modalitats de dansa comparteixen objectius comuns:

  • Aconseguir una correcta conciència postural.
  • Normes de comportament.
  • Diferenciació de ritmes.
  • Desenvolupar l’autoestima.
  • Aconseguir autonomia i treball en equip.