Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Postural Senior


Específicament orientades per a persones majoritàriament d’edat avançada i/o amb patologies de tipus degeneratiu o bé que es trobin en fase de recuperació funcional.

Els exercicis estan dissenyats per potenciar l’equilibri, proporcionant seguretat en els moviments; les seqüències estan ordenades i controlades tenint com a objectiu mobilitzar les articulacions permetent recuperar les seves capacitats fisiològiques al mateix temps que es preveuen les lesions i malformacions per un ús inadequat o per un desús d’aquestes. La recuperació de les formes més adequades d’organitzar els moviments i les postures permeten a les persones amb determinada edat fer front a la seva vida de manera molt més saludable.

Atès que Córporal System és un sistema de treball físic integral que contempla la possibilitat d’una pràctica de durada variable, representa una alternativa adequada per a les persones amb indicacions i prescripcions d’exercici físic, i com a tractament complementari en moltes patologies i problemes de salut.

ET CONVIDEM BENEFICIS CLASSES