Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Postural Barra – Fisioteràpia Activa

Postural Barra


Són classes de fisioteràpia activa de 60 minuts els exercicis dels quals combinen postures i moviments de baix impacte que tenen la barra com a eina principal de treball.

L'objectiu de les classes és doble; d'una banda, optimitzar el sistema miofascial (millorant la mobilitat, la força i la flexibilitat de músculs tendons i articulacions), per un altre,  reprogramar el sistema neuromotriz (oferint al sistema patrons posturals i de moviment més saludables i efectius), entrenant a l'alumne per a aconseguir la seva assimilació de forma no conscient.

Partint de la col·locació i consciència corporal, essencial per a evitar lesions i dolors, es combinen exercicis d'estirament, tonificació i relaxació.

No hi ha nivells, l'alumne obté el màxim rendiment en les classes gràcies a que el terapéuta adapta la seva exigència en cada exercici a les característiques i capacitats individuals de l'alumne, sempre mitjançant una metodologia pedagògica homogènia.


ET CONVIDEM BENEFICIS CLASSES