Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Seniors

La mobilitat o capacitat de desplaçament en el medi que envolta l’individu és imprescindible per tenir autonomia, és un indicador del nivell de salut de la persona i de la seva qualitat de vida perquè determina el seu grau d’independència. Depèn de la interacció entre factors propis de cada individu, com l’habilitat i destresa motores, la capacitat cognitiva i sensorioperceptiva, el grau de salut o autoconfiança.

Encara que hi ha moltes causes per la immobilitat, aquesta augmenta amb l’edat. El 18% dels majors de 65 anys tenen problemes per moure’s sense ajut i a partir dels 75 anys més del 50% tenen problemes per sortir de casa, dels quals un 20% deixen definitivament de fer-ho.

Córporal estableix un sistema de treball que potencia l’equilibri, proporcionant seguretat en els moviments, els exercicis ordenats i controlats tenen com objectiu mobilitzar les articulacions permetent recuperar les seves capacitats fisiològiques, alhora que preveu lesions i malformacions per un ús inadequat o pel desús d’aquestes. El retorn a formes més adequades d’organitzar els moviments i les postures permeten a les persones amb una edat determinada afrontar la seva vida de manera molt més saludable.

  • Mobilitat: a nivell articular no es pretén augmentar el grau de flexibilitat sinó realitzar una bona gimnàstica de les articulacions i mantenir un nivell d’amplitud natural de moviment.
  • Musculatura: a nivell muscular realitzem un treball que engloba força i resistència.
  • Coordinació: treballem la construcció de l’esquema corporalfomentant experiències noves el que reforça la memòria i la sensibilitat (augment de les capacitats sensorials).
  • Reprogramació: funcional del moviment prenent conciència de la nostra postura i en concret de la posició de la columna, cintura escapular i cintura pèlvica.
  • Respiració: treballant des de la normorepiració pròpia de cada individu buscant augmentar la seva capacitat respiratòria, millorar l’oxigenació sanguínia i la relaxació física i psíquica.