Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Per a tothom

Els trastorns musculoesquelètics són la patologia més comuna, afecten a cent cinquanta milions de persones i suposen una despesa d’un 1,6% del producte interior brut. El 85% de la població pateix mal d’esquena en algun moment de la seva vida.

L’adaptació dels llocs de treball i la millora del nostre entorn és un factor indispensable però del tot insuficient per evitar les conseqüències que l’activitat diària ens imposa, les quals acaben derivant en problemes sobre la nostra salut i rendiment.

Amb independència de la nostra edat, els nostres hàbits, les nostres activitats esportives o sedentàries, necessitem prevenir i cuidar la nostra salut, aquesta ens acompanyarà tota la vida, una vida cada vegada més longeva i més activa. Si volem gaudir-la amb qualitat i benestar necessitem un sistema muscular equilibrat, elàstic i tonificat capaç d’encarar el dia a dia amb eficàcia.

Prevenir és salut, cada vegada més tots els responsables mèdics coincideixen que la millor manera de combatre les lesions i les patologies és la prevenció, evitar-les o diagnosticar-les a temps és el que marca la diferència.