Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Segons els estudis, abans dels 15 anys el 51% dels nens i el 70% de les nenes ja hauran patit mal d’esquena alguna vegada. Per evitar el mal d’esquena l’ideal és prevenir-lo quant abans millor, des de l’edat més primerenca, educant els nostres fills amb hàbits adequats per la salut de la seva esquena. Per aquesta raó l’Organització Mèdica Col•legial (OMC) i la Fundació Kovacs proposen adoptar mesures preventives i educar els nens en edats primerenques en hàbits adequats per la salut de la seva esquena.

La infància i l’adolescència són períodes crítics pel desenvolupament dels patrons posturals i la creació dels hàbits de moviment. La pèrdua d’elasticitat és una característica pròpia d’aquesta etapa que se suma a la pròpia morfologia de cada nen, però avui en dia per les mateixes imposicions i restriccions motrius lligades a l’escolarització i les activitats ociotecnològiques, afavoreixen la instauració de quadres i patrons inadequats per a la salut de la columna i la resta d’articulacions dels més joves.

L’esport proporciona un treball actiu necessari però insuficient per encarar aquesta situació perquè no equilibra les tensions musculars ni proporciona els hàbits o les habilitats necessàries perquè els joves construeixin els seus moviements i postures de la forma més adequada des del punt de vista fisiològic.

Les classes supervisades i dirigides de Córporal garanteixen una atenció individualitzada, suposen un treball conscient i equilibrat del cos que garanteix un desenvolupament de les capacitats físiques (força i elasticitat) però també la instauració d’hàbits posturals adients.

En aquest cas, Córporal és un regal per tota la vida del nen, obtindrà tan benefici en el seu rendiment esportiu, com en el seu temps lectiu a les classes al millorar el seu esforç postural adaptant-lo a l’activitat fisiològica, ergonòmica i biomecànica més adequada.