Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Dolors

Córporal System combina en els seus exercicis, el treball de tonificació muscular i l’estirament miofascial, sol·licitant respostes motrius coordinades i organitzades de tal manera que garanteix la correcta estabilització de la columna en els diferents moviments i postures.

Gràcies a aquestes forces d’estabilització, la columna i especialment els discs de la zona lumbar es veuen sotmesos a pressions menys perilloses i la responsabilitat muscular en els esforços està millor repartida. Tot això alleuja i fins i tot elimina completament gran part dels dolors lumbars, pèlvics i cervicals que tenen el seu origen en sobrecàrregues i sobreesforços de les articulacions i músculs implicats. Els exercicis també tenen especial atenció en alliberar de càrrega els genolls, obtenint  com a resultat una important millora dels dolors, especialment els relacionats amb el moviment i desplaçament.

Els peus són fonamentals en l’organització del moviment, tant en la distribució del pes sobre seu com en l’elasticitat dels seus elements que condicionen les seves pròpies capacitats. Per això la fàscia plantar, els dits i elsturmells són objecte d’un meticulós treball en els exercicis de Córporal System.

En conjunt es tracta d’un complet i equilibrat treball de musculació que permet a l’esquelet preservar millor les seves estructures davant els excessos mecànics. La flexibilitat aconseguida afavoreix el desenvolupament de patrons motrius armoniosos i coordinats que s’oposen a l’avenç d’alguns trastorns neurofisiològics com el Pàrkinson.

Les articulacions recuperen o mantenen un grau de mobilitat òptim que facilitat pel recentratge articular derivat de l’equilibrament del conjunt miofascial, es tradueix en importants i significatives millores pel referent als dolors articulars i musculars relacionats amb trastorns musculoesquelètics d’origen mecànic o bé inflamatori.

Les classes són sessions intenses però sota supervisió i permeten a cada individu realitzar els exercicis de la manera més adequada a la seva situació i estat, per això esdevé molt adequat per a persones que hagin sofert o sofreixin trastorns cardiovasculars i vulguin millorar el seu estat físic.