Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Introducció

La postura i l’estat físic són una de les grans preocupacions de l’era moderna i especialment d’aquest últim segle. La incidència de dolors i patologies a l’esquena i altres articulacions, suposa un problema social i econòmic massa important com per no buscar solucions.

Les nostres activitats diàries es graven al sistema musculoesquelètic en forma de retraccions i desequilibris, però també al sistema nerviós en forma d’hàbits motrius inadequats i fins i tot, perillosos.

Per evitar aquests efectes nocius no n’hi ha prou amb treballar els músculs i les articulacions, s’ha de fer ús del cos de la manera més saludable possible. Però aquest ús saludable és complicat si tenim en compte que la majoria dels nostres gests i posicions són respostes automatitzades que estan programades de manera absolutament inconscient.

La gran aportació del mètode Córporal System és l’abordatge del moviment i la postura atenent tota la seva complexitat, treballant de manera activa no només els elements del sistema osteomuscular (músculs i articulacions), sinó també els processos neurològics responsables de la motricitat.

VISITA CÓRPORAL SYSTEM BENEFICIS CLASSES