Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Classes

  • Les classes es fan amb grups reduïts, existeix la possibilitat de realitzar classes individuals amb els nostres personal trainers. Cada sessió té una durada general de 60 minuts amb excepció de les classes de ioga i les mixtes dels dissabtes que la seva durada és de 90 minuts aproximadament.
  • Amb dues hores setmanals és suficient i no cal cap altra preparació prèvia, això sí, has de ser constant per valorar els efectes d’una feina progressiva.
  • Els exercicis són seriats i acompanyats de música pautada que ens ajuda a fer del treball intens una activitat amena i relaxada.
  • Les classes són supervisades per fisioterapeutes i psicòlegs propis especialistes en el nostre mètode, dissenyades i coreografiades per especialistes en dansa i gimnàstica esportiva i impartides per professionals formats específicament en el mètode i amb experiència docent de més de cinc anys.
  • Les classes s’estructuren en paral•lel i rotació que són treballs diferenciats i necessàriament complementaris orientats específicament a l’abordatge de determinades cadenes musculars i mobilitzacions articulars.
  • L’objectiu de totes les classes és la reeducació funcional del moviment a través d’exercicis que milloren les nostres capacitats físiques: mobilitat, força, elasticitat i coordinació. El resultat és una musculatura tonificada i elàstica que estabilitza la columna guanyant potència, velocitat i control sense frenar ni bloquejar els moviments.
  • Les classes s’organizen atenent les característiques generals dels alumnes.