Tel. 931 057 056 - 672 342 757

El nostre métode

Córporal System és un complet i innovador mètode de treball corporal que té com a objectiu la millora de la salut i el benestar de la persona a través de l’activitat física, desenvolupant l’autonomia en el control de la postura i el moviment.

Està fonamentat en els principis de la fisiologia, biomecànica i ergonomia més actuals, i segueix una metodologia fàcil d’entendre i d’aplicar que permet adaptar-se a les necessitats dels diferents col·lectius de forma efectiva.