Tel. 931 057 056 - 672 342 757

El nostre métode

El nostre métode

És un sistema d’exercici d’educació POSTURAL en BARRA que combina el treball físic amb un entrenament eficaç del moviment, aplicant sempre els principis del Mètode Corporal System. L’objectiu de les classes és millorar la mobilitat, la força, la flexibilitat i l’alineació corporal, aconseguint que l’alumne assimili els patrons posturals i de moviment més saludables i efectius.

El resultat és una musculatura tonificada i elàstica que estabilitza la columna, guanyant potència, velocitat i control, sense frenar ni bloquejar els moviments. També s’adquireix una millor adaptació postural a les situacions diàries (conegudes o inesperades) que es tradueix en eliminació de dolors d’esquena, menor desgast articular i més energia corporal, tot això amb la barra com a eina principal de treball.