Tel. 931 057 056 - 672 342 757

RSC

A Córporal ens esforcem per mantenir una manera ètica de gestionar l’empresa, tenim en compte els impactes de la nostra activitat i vetllem per tots els aspectes socials del nostre entorn: equip humà, clients, accionistes i la societat en general.

Per nosaltres l’equip humà, les persones que treballen amb nosaltres, són el nostre major actiu. Un actiu viu i amb necessitats personals i familiars que s’han de compaginar. El nostre compromís amb la igualtat, la seguretat i la salut laboral dels que col•laboren a Córporal és una prioritat. Amb el fi de materialitzar aquest compromís establim horaris que afavoreixen la conciliació, així el personal pot gaudir de la família i atendre els seus fills de forma natural.

A Córporal treballem en equip, creiem que els èxits només poden arribar amb un bon projecte empresarial però sempre que l’equip ho entengui, cregui en ell, participi i el transmeti.

Ens agrada pensar que servim als alumnes, són persones que en moltes ocasions acudeixen a nosaltres amb problemes que afecten la seva salut i benestar. Ens esforcem per oferir-los la màxima qualitat, en constant preocupació per millorar les seves condicions particulars i que repercuteixi en la seva vida diària, tot això amb criteris d’equitat i justícia.

El nostre compromís amb les famílies, a les que oferim descomptes especials perquè els sigui més fàcil assumir la prevenció de la seva salut familiar.

Ens preocupem per la integració de persones amb discapacitat, no només tenint-les sempre presents a les nostres instal•lacions i activitats, sinó oferint-los condicions especials perquè entenem que és a ells, més que a ningú, a qui podem ajudar amb el nostre servei.