Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Centres Córporal

Córporal és una escola específicament orientada a proporcionar salut integral activa als seus alumnes respectant sempre la individualitat de la persona. Imparteix tècniques d’estirament i tonificació muscular, col·locació postural, relaxació, control de la respiració i expressió corporal.