Tel. 931 057 056 - 672 342 757

En diversos estudis recents es posa de manifest els efectes que la pràctica del ioga pot tenir en la qualitat de vida, la sensació de benestar, l’humor, el son, entre altres beneficis. No només en la població aparentment sana, sinó també en aquella amb problemes de salut i més específicament en pacients oncològics.

Així, per exemple:

Al MD Anderson Cancer Center (Houston, Texas), el Dr. Cohen ha completat recentment un estudi sobre els efectes de l’Hatha ioga,  62 pacients amb càncer de mama sotmeses a radioteràpia. A un resum presentat a lareunió anual de la Society for Integrative Oncology (Societat d’Oncologia Integrativa) els investigadors indiquen que trobaren millor funcionament físic i salut en general i menor disfunció diurna per falta del son entre les dones que practiquen Hatha ioga, comparades amb les del grup de control. Les dones del grup de ioga practicaven dues vegades a la setmana durant el tractament.

El National Cancer Institute (NCI, Institut Nacional del Càncer) està finançant un assaig clínic més gran d’aquest estudi. Paral·lelament, tant el Dr. Cohen com el Dr. Chaoul investigaren sobre els efectes dels iogues d’orientació tibetana, la seva incidència en la ruptura de la cadena d’estrès i la milloria de la qualitat del son: aquest i altres beneficis foren publicats a la revista Càncer (maig 2004).

Al congrés de la Societat Americana d’Oncologia Clínica ASCO a Chicago, es presentà l’estudi més gran fet fins ara sobre el ioga en pacients oncològics. S’avaluaren a 410 persones que havien sobreviscut a càncers en estudis primerencs –majoritàriament dones amb tumors mamaris- que havien manifestat problemes del son entre dos mesos i dos anys després de finalitzat el seu tractament. Els resultats foren molt positius: pogueren dormir millor i tingueren menys fatiga. En general, reduïren també l’ús de drogues per dormir i mostraren una millora general en la seva qualitat de vida.

ET CONVIDEM