Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Són les escaients per a qualsevol adult que no patint cap limitació ni patologia específica, busqui una activitat física orientada a prevenir la seva salut musculoesquelètica i a millorar el seu rendiment esportiu en general.

No hi ha nivells, l’alumne obté el màxim rendiment a les classes perquè el professor adapta l’exigència de cada exercici a les característiques i capacitats individuals de l’alumne, sempre per mitjà d’una metodologia pedagògica homogènia.

A les classes es combinen exercicis d’estirament, tonificació i relaxació orientats específicament a l’òptim funcionament del nostre cos i a la seva correcta col•locació postural.

Practicant Córporal base eliminem l’excés de pressió produïda pels nostres músculs a les articulacions i vèrtebres, alliberant espai entre elles i evitant un desgast anormal als ossos aportant una gran elasticitat integral.

ET CONVIDEM BENEFICIS CLASSES