Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Són classes de 60 minuts d'exercicis que combinen postures i moviments de baix impacte, inspirats en dansa i altres disciplines com Pilates o ioga i que tenen la barra com a eina principal de treball.

L'objectiu de les classes és millorar la mobilitat, la força, la flexibilitat i l'alineació corporal, a més d'entrenar a l'alumne per aconseguir que assimili els patrons posturals i de moviment més saludables.

Partint de la col·locació i consciència corporal, essencial per evitar lesions i dolors, es combinen exercicis d'estirament, tonificación i relaxació.

No hi ha nivells, l'alumne obté el màxim rendiment a les classes gràcies a que el professor adapta la seva exigència en cada exercici a les característiques i capacitats individuals de l'alumne, sempre mitjançant una metodologia pedagògica homogènia.


ET CONVIDEM BENEFICIS CLASSES