Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Sistema osteoarticular: l’element passiu

Impacte econòmic i social de la falta de salut
07/01/2015
Organització del moviment: La importància de la postura
07/01/2015

Sistema osteoarticular: l’element passiu

La majoria dels 206 ossos que constitueixen l’esquelet humà es relacionen entre si gràcies a les articulacions i constitueixen en si mateixes, les palanques que es desplacen al contraure’s els músculs, donant lloc al moviment del cos.

Cada articulació posseeix una amplitud fisiològica de moviment que depèn d’una bona relació articular i de l’equilibri de les tesions musculars que s’hi apliquen. Si fem variar algun dels vectors que actuen en aquestes forces musculars modifiquem l’estàtica de l’articulació i per tant, la llibertat dels seus moviments i inevitablement comprometem l’estructura.Una articulació té una bona estàtica si les tensions musculars que s’hi apliquen estan equilibrades; però en el moment que hi ha una retracció en el múscul, l’articulació comença a patir. Aquest equilibri es veu modificat i pot provocar lesions articulars i contraccions als músculs que depenen d’aquesta articulació.

Desequilibri muscular= desaliniació òssia= funcionament articular incorrecte= estructures compromeses= patologia.