Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Sistema nerviós i control motriu

Asseure’s bé a la cadira adequada
07/01/2015
La Roba i els Accesoris afecten la postura
07/01/2015

Sistema nerviós i control motriu

sistema_nervioso

Des del punt de vista del control motriu, el sistema nerviós nerviós (encarregat de programar, organitzar i regular el moviment) està dividit en dues parts: sistema nerviós central i sistema nerviós perifèric, cada un amb una funció específica.

El sistema nerviós central (SNC) està format pel cervell i la medul•la espinal. És el centre on s’elabora la resposta motriu més adequada a cada situació en funció de la informació que manega.

El Sistema Nerviós Perifèric (SNP) està format pels nervis que parteixen de la medul•la espinal cap a diferents parts del cos. És responsable de transmetre la informació entre la resta del cos i el SNC. Trasllada les ordres d’activació des del cervell cap als músculs i fàscies, i al mateix temps, porta “dades” des de diferents articulacions, fàscies i músculs del cos cap al SNC. Aquestes dades són claus per la programació, regulació i adequació de les respostes.