Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Regles per a la programació del movimient

Postura, hàbits i salut
07/01/2015
Asseure’s bé a la cadira adequada
07/01/2015

Regles per a la programació del movimient

Els hàbits són importants però no determinants, són el resultat de la repetició i per tant, canviant dades i repetint els canvis podem desenvolupar nous hàbits millors. Però això només serà posssible si la resposta que proposem és adient i es regeix pels principis fisiològics o s’assembla a la formulació del cervell.

Per programar o organitzar la resposta, el cervell, a part d’utilitzar els hàbits, ha d’acomplir amb una sèrie de regles bàsiques que, comjuntament amb la intencionalitat del moviment, són claus per produir la resposta millor adaptada a cada situació.

Las reglas són:

  1. Equilibri: s’ha de garantir l’equilibri del conjunt del cos (davant de la gravetat i la inèrcia) i proporcionar els punts fixes o estables necessaris des d’on realitzar el moviment. A més a més ha de fer-ho garantint la protecció de les estructures articulars durant els esforços. Especialment les de la columna perquè el tronc és el punt de partida de la majoria dels nostres gests.
  2. Economia: l’activació muscular ha de ser proporcional a l’esforç requerit, serà la mínima imprescidible per donar una resposta escaient i efectiva, evitant un desfet energètic i un dany potencial a les estructures de l’aparell locomotor.
  3. Comfortabilitat: la combinació de forces o la programació escollida ha de ser comfortable i còmoda, no ha de provocar dolors ni molèsties. El dolor és un mecanisme de defensa mitjançant el qual una determinada estructura informa que es troba en perill. La resposta del sistema és immediata i provoca canvis a la resposta motriu amb la finalitat de preservar la integritat d’aquesta estructura. Aquesta és la raó per la qual ens movem de la manera que ens és més comfortable o còmoda, i no necessàriament la més adequada des del punt de vista de la integritat de les estructures. Aquesta sensació està molt supeditada a l’estat físic i disposició de l’aparell musculoesquelètic, pel que una vegada més, s’evidencia la necessitat de mantenir un bon equilibri muscular i articular.