Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Organització del moviment: La importància de la postura

Sistema osteoarticular: l’element passiu
07/01/2015
Les fàscies
07/01/2015

Organització del moviment: La importància de la postura

El sistema nerviós central és l’origen i l’organitzador de totes les ordres que posteriorment són executades pel sistema miofascial, el qual, alhora i per mitjà de la seva funció propioceptiva, proporciona nova informació al cervell perquè aquest executi l’ordre següent.

El Sistema Nerviós Central en el seu funcionament procesa un conjunt de dades molt diverses per proporcionar finalment la resposta més adequada. Segons la Teoria de Sistemes, desenvolupada per Nicolai Bernstein el 1932 “els moviments no estan dirigits ni centralment ni perifèricament sinó que emergeixen de la interacció de molts sistemes”. La coordinació del moviment no ocorre (només) degut a patrons d’activació muscular prescrits per vies sensorials(model reflex) o només per l’acció de programes centrals (model jeràrquic). La coordinació del moviment surgeix a partir d’estratègies de moviment que apareixen de la interacció de tots els sistemes participants. Aquest sistema proposa organitzar els moviements en funció d’una tasca.

L’acte motor està organitzat jeràrquicament. L’equilibri i control postural estan sobre la base de l’autonomia motriu. Qualsevol de les habilitats motrius necessita un control adequat de la postura i l’equilibri. La posició del cos varia segons el moviment que es vagi a fer i el control de la postura s’aconsegueix gràcies a quatre modalitats sensorials:

  • Informació vestibular (posició del cap).
  • Visual que ens manté en realció amb el medi.
  • Propioceptiu que informa de la posició relativa dels diferents segments entre si. Els mecanismes implicats són sensibles als impulsos d’estirament, pressió i compressió.
  • Exteroreceptiu que és la informació provinent a través de les superfícies de contacte que ens envolten.

El subjecte ha d’estar permanentment orientat en el temps i en l’espai per duu amb èxit aquest procés d’equilibri. Això és possible gràcies a la representació mental del nostre cos i del lloc que ocupa en el medi que ens envolta, anomenat esquema postural, i de la programació d’unes respostes motores que permeten adaptar-se constantment a noves situacions.