Tel. 931 057 056 - 672 342 757
Organització del moviment: La importància de la postura
07/01/2015
Les línies miofascials
07/01/2015

Les fàscies

Les fàscies són un tipus de teixit que es troba localitzat als diferents sistemes del cos: digestiu, cardiorespiratori, nerviós i musculoesquelètic. Les fàscies són membranes del teixit conjuntiu que estan al voltant dels òrgans com embolcalls i entre els òrgans com a connexions. Permeten que els òrgans es moguin els uns en relació amb els altres i alhora, uneix i vesteix els òrgans fins a donar-los forma.

Les fàscies estan formades per fibres elàstiques, fibres resistents i una substància fonamental amb un paper essencial en els intercanvis tensionals. Juntament amb els músculs, configuren un entremat complex i organitzat que no només els envolta i els dóna forma sinó que els “subjecta” als ossos formant els tendons. Acostumen a tenir receptors de pressió i tensió que informen al SNC provocant adaptacions a la programació, i la seva resistència elàstica a l’estirament té una importància especial a la regulació del moviment i les postures.

Són essencials per la coordinació i sincronització de les accions musculars durant el moviment.

La insistència de l’anatomia per aïllar els músculs ha impedit que la fàscia hagi adquirit la seva veritable importància en la medicina tradicional i no haguem contemplat amb perspectiva el disseny de distribució de tensions generada pel sistema fascial.