Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Impacte econòmic i social de la falta de salut

Estratègia de protecció lumbar a l’ajupir-se a recollir alguna cosa
07/01/2015
Sistema osteoarticular: l’element passiu
07/01/2015

Impacte econòmic i social de la falta de salut

Actualment tenim un alt nivell de preocupació per la nostra salut i benestar. La salut de la població té un impacte econòmic i social detrminant pel desenvolupament i funcionament d’un país. Segons l’Agència Europea per la Salut, al seu informe 2007 establia com a causes principals de la incapacitat laboral a Europa els següents percentatges: depressió 27%, lesions musculoesquelètiques el 27%, malalties coronàries 10%.

Els trastorns musculoesquelètics són la malaltia laboral més comuna, afecten a cent cinquanta milions de persones i suposen una despesa de l’ 1,6% del producte interior brut i a més a més, el 85% de la població pateix mal d’esquena en algun moment de la seva vida. La lumbàlgia és la patologia mèdica més cara i és la primera causa de discapacitat dels menors de 45 anys als països industrialitzats; el 10% dels pacients amb dolor lumbar no es tornen a incorporar mai més al món laboral.

El Regne Unit va gastar disset milions d’euros amb tractaments contra la depressió. Segons l’estadística oficial existeixen més persones amb baixa laboral per trastorns emocionals que persones a l’atur.

A Espanya, segons l’informe de la Fundació Europea per a la millora de la salut, “el 43% dels treballadors pateixen mal d’esquena i el 70% de les despeses sanitàries estan ocasionades per les seves patologies”.

Tots els estudis recents indiquen que els mals d’esquena i articulars en general no són exclusivament conseqüència del mal funcionament orgànic, sinó que fonamentalment estan generats per causes biomecàniques relacionades amb l’estil de vida, la falta d’higiene postural i per aspectes psicoemocionals de les persones.