Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Els grans enemics de la bona postura i el correcte moviment

Lesions musculoesquelètiques
07/01/2015
Postura, hàbits i salut
07/01/2015

Els grans enemics de la bona postura i el correcte moviment

Els hàbits diàrisEls nostres hàbits diaris s’inscriuen al cos, a les tensions i longituds del conjunt miofascial. Si ens passem el dia asseguts la musculatura anterior dels malucs tendirà a escurçar-se de la mateixa manera que la resta de la cama perdrà força i longitud. Si a més a més estem davant d’un ordinador o inclinats endavant, la musculatura anterior del coll i el pit tendirà a escurçar-se, fet que afavorirà una posició anterioritzada del cap, un enrotllament de les espatlles endavant i en el futur dolors de coll per sobreestirament de la musculatura posterior. Hi ha diferents quadres que es repeteixen de manera habitual i que són conseqüència de la forma de vida actual:

  • Limitació dels moviments dels malucs i alteració de la biomecànica de la cintura pèlvica.
  • Limitació dels moviments de les espatlles i alteració de la biomecànica de la cintura escapular.
  • Alteracions al to fisiològic d’alguns músculs. Excés de tensió de la musculatura que ha de compensar amb la seva activitat el dèficit o la inactivitat, o l’excés per sobresol·licitació.
  • Escurçament de la musculatura anterior del cos o flexora, i excés de tensió a l’extensora com a resposta.
  • Limitació dels moviments dels turmells que provoca sobrecàrregues al genoll i alteració de les informacions propioceptives provinents del tendó d’Aquil·les i com a conseqüència, adaptacions a la resta del cos.

buena_postura

Els estats emocionals.  Les emocions tenen associades respostes físiques.

Les lesions Les lesions de columna i les de genoll són molt habituals, des de Córporal System podem ajudar a eliminar moltes de les tensions i dèficits que han desencadenat aquestes lesions, aconseguir adaptacions i compensacions més fisiològiques i acceptables. D’aquesta manera Córporal System pot tenir caràcter no només preventiu sinó terapèutic i paliatiu.

La genètica i l’herència.