Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Creences i aspectes psicosocials

El principi de tensegritat i la fàscia
07/01/2015

Creences i aspectes psicosocials

creencias-aspectosTant al llarg de la nostra educació com en les relacions socials aprenem nombroses regles i nocions sobre la bona i mala postura, allò que està bé i el que està malament. La cultura on creixem, els costums, i fins i tot, determinada informació que ens arriba des dels mitjans de comunicació més o menys especialitzats sobre com utilitzar el cos ens porta moltes vegades a adoptar postures o actituds que són més perjudicials que beneficioses. La causa d’aquest absurd és que moltes d’aquestes regles d’or no tenen un fonament fisiològic sinó que són més aviat el lamentable llegat de la “saviesa popular” no contrastada.

Un exemple simple el tenim en com ens han ensenyat a estar asseguts i l’efecte que aquesta postura té sobre la nostra columna. Sempre s’ha dit que hom s’ha d’asseure “ben recte”, amb l’esquena recolzada al respatller i els malucs formant un angle de 90 graus amb el cos (figura C). Però al quadre de sota que representa comparativament la pressió que pateixen els discs lumbars a les següents posicions podem veure que recolzar els braços a la taula (figura B) descarrega les lumbars molt més que la figura C, o que com succeeix a F, reclinar l’esquena enrere pot servir com ajuda efectiva per descarregar la pressió discal.

Conclusió: no tot el que aprenem és correcte, ni el que socialment s’ha imposat, el més beneficiós pel teu cos. Acut sempre que puguis a professionals que t’ajudin i assessorin.