Tel. 931 057 056 - 672 342 757

Asseure’s bé a la cadira adequada

Regles per a la programació del movimient
07/01/2015
Sistema nerviós i control motriu
07/01/2015

Asseure’s bé a la cadira adequada

La posició asseguda és un dels paradigmes del segles XXI. La societat industrialitzada ha passat a tecnològica multiplicant-se no només els llocs de treball o situacions d’oci que es desenvolupen asseguts, sinó també les hores que s’inverteixen en aquesta posició. Degut a l’agressió que representa per la columna aquesta posició, és indispensable aprendre a gestionar la postura asseguda de la manera més adequada possible, i un dels punts principals és escollir bé el seient en funció de les circumstàncies.

De totes maneres és indispensable apuntar que segons estudis publicats els patrons musculars utilitzats quan ens asseiem a cada cadira estan relacionats amb la manera individual d’ús del cos i no tant de la cadira en si, pel que una bona cadira és un ajut però no un remei garantit.

Dit això, podem escollir quin és el millor seient en funció del que anem a fer. Una cadira d’auditori ha de ser diferent d’una de menjador i alhora, de la cadira on treballem davant l’ordinador, perquè el que li demanarem al cos quan les utilitzem serà diferent. La posició de la base, el respatller, l’alçada o el material són aspectes de la cadira que determinaran quin és el seu millor ús.

sillaEls respatllers serveixen per recolzar l’esquena que és corba, hauran de ser lleugerament corbs, doncs i no plans, o estar recoberts per algun material que aculli el recolzament de l’esquena. A més a més el seu angle d’inclinació determinarà si es tracta d’una cadira per descansar o mantenir actitud d’escolta, com als auditoris o sales d’espera, o bé es tracta més aviat d’un element per mantenir una actitud activa o realitzar alguna feina, menjar, escriure a l’ordinador.

La base del seient defineix en gran mesura la posició pèlvica i per tant el que succeeix per damunt. Les activitats relacionades amb una posició d’escolta o relaxades tindran preferiblement la base inclinada cap enrera, si el que fem és menjar o estem a una sala de reunions, el millor seient serà el pla. Els seients que estan inclinats endavant.


Cinc consells per evitar lumbàlgies a la posició asseguda:

Evitar el gesto de arrastrar la silla hacia delante realizando el impulso desde la zona lumbar. Es mejor levantarse y mover o desplazar la silla.

  •  Evitar el gest d’arrossegar la cadira endavant realitzant l’impuls des de la zona lumbar. És millor aixecar-se i moure o desplaçar la cadira.
  • A l’incorporar-se o aixecar-se des d’una cadira on el respatller o el seient estan inclinats enrere.
  • A l’hora de desplaçar una cadira de rodes, assegurar-nos que ho estem fent gràcies a impulsos realitzats des dels peus i no per empentes lumbars.
  • A l’inclinar-se a recollir algun cosa del terra.
  • Si anem a passar molt temps asseguts és millor permetre el cos adoptar diferents posicions i no forçar-lo a quedar-se quiet mantenint la mateixa posició durant períodes de temps prolongats. Qualsevol posició asseguda té repercussions a la columna cervical i lumbar. A la zona lumbar perquè s’acumula el pes dels braços, cap i tronc als últims segments lumbars, i a la zona cervical perquè el cap té tendència a avançar-se davant la pèrdua de lordosi lumbar que es dóna com a conseqüència de laretroversió pèlvica automàtica al seient horitzontal.